PENGERTIAN AL-BAROKAH

Ar-Raaghib Al-Ashafahani berkata: "Al-Barokah adalah tetapnya kebaikan ilahi pada suatu hal" ALLAH SWT berfirman:

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa ,pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi" (QS. AL-A'raaf: 96)

 Dinamakan al-barokaat karena tetapnya kebaikan di dalamnya, seperti tetapnya air pada sebuah al-birkah (selokan) Sedangkan al-mubaarok adalah suatu perkara yang kebaikan menetap padanya. (Mufradat Alfaadz Al-Qur'an, 1/83)

"Hakikat barokah adalah menetap, menempati, dan menancap, Dari kata ini orang-orang mengatakan: 'Baroka al-ba'iiru' ,jika onta sudah duduk menetap pada suatu empat dan al-mabrak adalah suatu nama bagi tempat duduknya onta"

    Al-Jauhari, pengarang kitab "Ash-Shihaah" mengatakan:

"Segala sesuatu yang menetap dan menempati maka itulah makna kata 'baraka". sedangkan "al-barku" adalah onta yang sangat banyak. dan kata "al-birkatu" dengan huruf ba' yang dikasrah, maknanya adalah kolam jamaknya al-birak."

   Al-Jauhari melanjutkan: "Disebut al-birkah karena air telah menetap didalamnya sedangkan al-barokahh' adalah sikap teguh dalam peperangan dan bersungguh-sungguh dalam berjuang didalamnya." (Bersambung)

Dikutip dari buku AL-BAROKAH Penulis Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqaawi.

Kategori Artikel: